Katalog příborů Salvinelli 2016
košík

0 žádná položka

0,00

Do košíku
KATEGORIE

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u
správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Nákupní řád

1. Všeobecná ustanovení
2. Předmět smlouvy
3. Místo plnění
4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
5. Cena a placení
6. Dodací lhůta
7. Dopravní podmínky, poštovné
8. Záruka, servis
9. Závěrečná ustanovení
 


1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( firmy Trend Gastronomie s.r.o. ) a jeho zákazníků ( dále jen kupujících ) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy ( o dodávce zboží ), resp. je její nedílnou součástí.
b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní písemná smlouva, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky, což je specifikace zboží zákazníkem na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.
 


2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží výslovně uvedené v objednávce.
Hmotnost, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na našich webových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.
Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
 3. Potvrzení objednávky

Přijetí objednávky Vám potvrdíme do 24 hodin zasláním mailu, o odeslání zboží Vás budeme také informovat mailem popř. telefonicky.
V případě nejasností Vás budeme také kontaktovat.4. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího.
Při osobním odběru zboží je kupující povinen zboží na místě zaplatit, pokud nebylo předem domluveno jinak.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.
Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. V těchto případech může prodávající využít možnosti zálohy v domluvené výši.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod., vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně.
Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Stálí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva, požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce. 


5. Cena a platba

Nabídkové ceny uvedené na našich webových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za specifikovanou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.
V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Doklad vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.
Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
Cena zboží je stanovována bez ceny dopravy, tato bude účtována zvlášť přepravcem při dodání.

Více informací o ceně dopravy se dozvíte kliknutím na tento odkaz jednotlivých webových stránkách: www.ceskaposta.cz
www.toptrans.cz
www.ppl.cz


Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

"Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.
 6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky, pokud byly dodány všechny potřebné podklady.
Běžná dodací lhůta je 3-21 dnů.
V případě, že zboží je na skladě, vyexpeduje prodávající bez zbytečných odkladů.
Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě.
Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek.
Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky.
V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.
V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.
Pokud není schopen prodávající dodat zboží v požadovaném termínu, je povinen vrátit ihned zálohy přijaté na dané zboží7. Dopravní podmínky a platba

Dobírkou
Bankovním převodem
Platba na fakturu

Pro více informací o dopravních podmínkách a platbě, se dozvíte kliknutím na tento odkaz: ZDE
Při objednávce na našem e-shopu, lze po písemné nebo telefonické domluvě vyzvednout objednané zboží na některé z našich provozoven.
 


8. Záruka, servis

Vrácení zboží

Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit do 14 dnů veškeré zboží zakoupené v internetovém obchodě www.gastro-obchod.cz.

Vrátit ho můžete na tuto adresu:
Trend gastronomie s.r.o., Sychrov 61, 755 01, Vsetín
FORMULÁŘ – odstoupení od kupní smlouvy.

Zjistíte-li tedy bezprostředně po obdržení zboží, že Vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit.
Peníze Vám budou zaslány zpět ( bankovním převodem či složenkou ).

Podmínky pro vrácení peněz:

1. Zboží včetně kompletního příslušenství, se kterým bylo dodáno, musí být nepoužité neporušené, nepoužité, nepoškozené, v originálním obalu
( pokud byl originální obal přiložen )
2. Zákazník musí zásilku se zbožím odeslat do 14 dnů po obdržení zboží
3. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky, dále všechny doklady, které byly společně se zbožím dodány ( návod k použití, záruční list, ... )
4. Peníze Vám budou vráceny za vrácené zboží, nikoliv poštovné a balné či dopravné a doběrečné.
5. Vracené zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, nebo pokud to zásilka neumožňuje, dopravní službou jako balík bez dobírky.
Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Záruční podmínky a reklamace

Záruka se nevztahuje na součásti rychlého opotřebení, na gumová těsnění, skla, hadičky, plastové díly, díly vyžadující pravidelné seřízení ( např. termostaty nebo dávkovací čerpadla ) mechanické poškození a poškození nesprávným používáním či neodbornou montáží.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené událostí či skutečností, která nastala mimo jeho náležitou péči jako např. válka, oheň, voda, živelné pohromy, trestná či jiná nezákonná činnost, zavinění kupujícím nebo třetích osob včetně, nedbalostních a zásahů vyšší moci.
Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek k podnikatelským, komerčním nebo jiným účelům, je 12 měsíců, pokud výrobce nestanoví jinak – v tomto případě bude záruka uvedena na daňovém dokladu
Pro maloobchodní prodej – běžné používání jako domácího spotřebiče v domácnosti, platí standardní zákonná záruční doba 24 měsíců.
Záruka poskytovaná odběrateli se vztahuje pouze na náhradní díly a vady materiálu zjištěné během záruční doby zařízení, pokud tato zařízení byla instalována pověřenou servisní firmou a obsluhována dle přiložených návodů.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.
Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu přiložte daňový doklad nebo fakturu

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, od převzetí zboží naší firmou.

 

Záruční servis:

reklamované zboží je zákazník povinen doručit zboží do servisu prodávajícího na vlastní náklady nebo zaslat reklamační list prodejci emailem, faxem nebo poštou. Reklamační list musí obsahovat adresu, na které se dodané zboží nachází, tel. kontakt, číslo faktury, kterou bylo zboží dodáno, datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.
Obchodní oddělení prodejce bude zákazníka informovat o způsobu vyřízení reklamace.
.
Cestu technika hradí kupující.
Cena, z které se vypočítá doprava technika, je: 10,- Kč / 1 km + DPH.

Kupující má právo na vyřízení reklamace, nemá však právo na náhradu související škody či ušlého zisku.

Bližší informace o stavu Vaší reklamace získáte na emailové adrese: gastro.trend@centrum.cz

Pozáruční servis:

Zákazník je povinen doručit zboží do servisu prodávajícího na vlastní náklady nebo zaplatit výjezd servisního technika prodávajícího. Cestu a práci technika hradí kupující.
Cena, z které se vypočítá doprava technika, je: 10,- Kč / 1 km + DPH.
Cena práce servisního technika je: 300,- Kč / 1 hodina + DPH.

 

Reklamace přepravních služeb

Postup při reklamaci dopravních služeb - důležité

1. Zásilku si vždy před dopravcem prohlédněte
2. Pokud zjistíte, že je obal porušený ( obal pomačkaný, roztrhaný, rozmočený ), ihned sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky.
3. Zboží po převzetí bez odkladu rozbalte ihned volejte kancelář prodávajícího na telefonním čísle +420 585207108, nebo emailem na adresu: gastro.trend@centrum.cz, kde do předmětu uveďte "Reklamace zásilky" .
Prodávající Vás bude dále informovat o dalším postupu při reklamaci přepravních služeb, a to konkrétně pro danou dopravní společnost.
Pokud nedojde k převzetí zásilky, nelze zásilku otevřít ( kontrolovat, a reklamovat možné škody )!!

 


9. Další práva a povinnosti smluvních stran
Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy vsetin@gastro-trend.cz nebo olomouc@gastro-trend.cz .

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

 


10. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Děkujeme, že jste kontaktovali náš gastro-obchod

 


 Copyright © 2013 Gastro-obchod.cz., všechna práva vyhrazena.

Webdesign by Spaneco